Konceptet

Velkommen til en verden af nye muligheder for individuelle, arkitekttegnede huse.

Vi er glade for og stolte af, at vi på denne hjemmeside kan præsentere konceptet VikingHuse.dk; og vi håber på, at vores potentielle kunder finder indholdet interessant og inspirerende.

AMBIA
VikingHuse.dk er et rent dansk ejet og ledet selskab i hastig og økonomisk sund udvikling. Vor firmastruktur er på et tidspunkt blevet beskrevet som AMBIA- "Arrangement med Mange Beskæftigede men Ingen (få) Ansatte".

Vi tror på, at der i VikingHuse.dk altid skal være en kerne af medarbejdere, der sikrer kvalitet i produkter og handlinger samt en løbende og sammenhængende udvikling med produkt- og metodeforbedringer. Ligeledes tror vi på, at den direkte kundekontakt og de udførende entreprenører skal være "lokale, selvstændige, seriøse" -tættest muligt på kunderne og de lokale forhold.

Modul design system
På det danske marked for nye enfamiliehuse er der principielt tre kategorier af udbydere:

1. typehus producenter, danske og importfirmaer
2. den lokale tømrer- eller murermester, der sammen med en gruppe af teknikere og andre fagentreprenører påtager sig at "tegne" og opføre et typehus
3. arkitektkontorer, der tegner et hus efter kundens ønsker

I kategori 1 og 2 leveres et relativt ensartet og traditionelt produkt til markedsprisen.
I kategori 3 er produktet anderledes og individuelt, men typisk til en noget højere pris.
Med det mønsterregistrerede modul design system tilbyder vi fra VikingHuse.dk unikke og individuelle projektløsninger til samme pris som for et godt typehus.

VikingHuse.dk er et reelt alternativ til arkitektkontorerne. Vore konstruktioner med søjler og limtræ samt de unikke design moduler er een gang for alle gennembearbejdet af arkitekter, ingeniører samt teknikere og producenterne; og derfor kan projekteres og opføres til en konkurrencedygtig pris og samtidig med betydelig mindre risiko for fejl i udførelse, kvalitet, finish og byggetid.

Dansk i bund og grund
Det er os i VikingHuse.dk der har opfundet, skabt, mønsterregistreret og varemærkeregistreret konceptet -det er vi stolte af. Ethvert Viking-hus er unikt og bestemt ikke hvermandseje, men små perler spredt rundt i landskabet.

Vi udvider løbende den geografiske dækning i Danmark og i udlandet, hvor vi indgår samarbejdsaftaler med:

* system konsulenter, der bemander lokale Viking Design-kontorer
* lokale Total-entreprenører. der typisk er en eksisterende håndværkervirksomhed med højt kvalitetsniveau og sund økonomi

Retningslinierne for den overordnede kvalitetskontrol udarbejdes af os i VikingHuse.dk 

VikingHuse® er vort registrerede varemærke. Modul-Design-Systemet og arkitekturen samt beskrivelser, kontraktformuleringer og tegninger er ophavsretligt- og mønsterretligt
registreret og kopibeskyttet. Koncept og modul-design-system er mønsterbeskyttet.
© Copyright 1992-2008 by VikingHuse.dk/DesignHomes, DK-3100 Hornbæk. Alle
rettigheder forbeholdes.