Fokus
Gratis varme
Skygge/beskyttelse
Fri beliggenhed
Vinklet arkitektur
Lofter til kip

 

FOKUS PÅ LAVENERGI, MILJØ OG KOMFORT:
VikingHuse-konceptet har altid været på forkant af udviklingen - også når det gælder energi, miljø og komfort.
Energikravene skærpes igen i 2010, 2015 og 2020. Vi er forberedt og har erfaring med:
- varmegenvinding på ventilationsanlæg
- høj isolering, super-lavenergi ruder, tæthed
- vinduer i nye energibesparende materialer
- varmepumper, solvarme, solceller
- på vej i Viking-husene er solskærmende solceller

Gratis varme
Med store vinduespartier opnås:
- lys og kontakt
- gratis varme fra solindstrålingen

Skygge og beskyttelse
Det smukke udhæng sikrer:
- skygge inde når solen står højt og varmer mest
- beskyttelse af facader og vinduer mod vejrliget
- harmoni i arkitektur og bygningens udtryk

Fri beliggenhed
Det mønstrereg. modul-design-system betyder:
- frihed i bygningens udformning, vinkling, mm
- optimal tilpasning til byggegrunden, herunder:
  - verdenshjørnerne
  - solterrasser
  - gratis energi fra solindfald

Vinklet arkitektur
Gennemført struktur med 45 gr. vinkler - fordele:
- spændende, anderledes, men rolig arkitektur
- åben lys 'forside', beskyttende 'ryg'
- læ og komfort på terrasser uden hvirvelvinde
- mindre afkøling af de korte ydervægge

Lofter til kip og 'bløde' materialer indv.:
- god akustik
- stor luftmængde, der ikke er 'plumret'

 
Gratis varme: store vinduespartier


Skygge og beskyttelse fra udhæng


Fri beliggenhed m. design-moduler


Vinklet arkitektur